บริการของเรา


     The Wireless Innovation Co., Ltd ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถ, การบริหารเวลาการใช้รถ, การลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่ไม่ได้กำหนด จอดรถติดเครื่องเป็นเวลานานเกินความจำเป็น หรือการขับรถด้วยความเร็วเกินจากที่กำหนด และด้านความปลอดภัย โดยการจำกัดความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุจากการขนส่งบริษัทฯ เรายังเป็นรายแรกในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบและติดตามยานพาหนะแบบ Real Time ได้ จากทั่วโลกผ่านระบบ Internet โดยทำการตรวจสอบผ่าน WWW.Thaitracking.com , ผ่านทาง Mobile Phone, PDA Phone , Thai Tracking Application เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียดจากทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ และที่สำคัญเป็นการพัฒนาโดยคนไทยทั้งระบบ

      ทางบริษัทฯ จึงขอเสนออุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของท่าน ดังนี้
• ชุดกล่องดำและดาวเทียมบันทึกการใช้งานรถ ( Thai Tracking Unit )
• Map Application ระบบดาวเทียมติดตามยานพาหนะ

      **นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยานพาหนะ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป


     Thai Tracking Unit (TTU-2000) คือ อุปกรณ์ ประมวลผลขนาดเล็ก ที่ทำงานร่วมกับดาวเทียมบอกพิกัด GPS และอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งในรถ เพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลการใช้งานรถ เช่น ตำแหน่งของรถในเวลาต่าง ๆ, เส้นทางการเดินรถ, เวลาที่การเริ่มใช้งาน, หยุดใช้งานรถ, ความเร็วในการใช้งานรถ, การจอดรถติดเครื่อง โดยข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานรถต่าง ๆ จะถูกส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สาย เช่น PDA, Mobile, Internet ทันที จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มา เพื่อประมวลผล, ตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรจะปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ

ปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านมา

• ปัญหาการคอร์รัปชั่น หรือ ดูดน้ำมันออกนอกถัง
• การขับรถด้วยความเร็วสูง ทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
• ปัญหาการขนส่งสินค้าที่ล่าช้า โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารควบคุมได้
• การนำรถไปใช้นอกเหนืองานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุ
• พฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ดับเครื่องยนต์ และเปิดแอร์นอนในรถ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
• ปัญหาพนักงานใหม่หาลูกค้าไม่พบ
• ปัญหาการรับจ้างบรรทุกสินค้า หรืออื่นๆ ขากลับ
• ปัญหาตำแหน่งรถอยู่ไหน ณ เวลานั้น ที่ไม่สามารถตอบลูกค้าได้จริง
• ปัญหา Report ที่ไม่ถูกต้องและทำให้ไม่มีข้อมูลเพื่อนำมาบริหารจัดการ

แนวทางแก้ไข

โดยการนำเทคโนโลยี GPS และ GSM มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและรูปแบบการบริการที่หลากหลาย จึงสามารถดูการเดินรถได้แบบ Real Time ผ่านทางมือถือ , PDA , Internet, Application Software เพื่อ ช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะล่วงหน้าได้ดี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการระบบงานขนส่ง ที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับธุรกิจคุณ

จุดประสงค์ในการใช้งาน

• สำหรับตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถ เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถทราบ ต้นทุนที่แท้จริงได้
• สำหรับวิเคราะห์การใช้งานยานพาหนะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อมีข้อร้องเรียนพฤติกรรม
• สำหรับการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถ (Option)

ประโยชน์ของผู้ประกอบการ

• สะดวกในการควบคุมดูแลการเดินรถได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
• สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง เพื่อบริหารการใช้งานรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสม เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด, มีการหยุดรถนานเกินควรในขณะที่กำลังติดเครื่องอยู่, ขับรถออกนอกเส้นทาง
• วิเคราะห์ต้นทุน ของการใช้รถที่แท้จริงได้
• ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือ พื้นที่ควบคุม
• สะดวกต่อการจัดแผนการเดินรถ
• ลดความเสียหายของสินค้า ที่ขนส่ง
• ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลาและสร้างความพึ่งพอใจในการให้บริการ
• ยกระดับมาตรฐานของบริษัทโดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนในการขนส่ง

คุณสมบัติ

• สามารถตรวจสอบและติดตามยานพาหนะแบบ Real-Time ได้ทั้ง “ กลุ่มรถ ” และ “ เฉพาะคัน
• สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง ( Play-Back) ของยานพาหนะได้
• แสดง “ ข้อความ ” แจ้ง ตำแหน่ง “Location Base Name” ในกรณีที่ไม่มีสัญญาน GPS
• แสดง “ แถบสี ” แจ้งเตือนกรณีที่ยานพาหนะออกนอกเส้นทางที่กำหนด
• แสดง “ ข้อความ ” เตือน กรณีที่ยานพาหนะขับเกินความเร็วที่กำหนด
• ฟังก์ชั่นสำหรับแผนที่ – Zoom in, Zoom out, Pan, Extend Map
• สามารถทำการวัดระยะทางของสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ได้
• สามารถทำการวาดรูปลงบนแผนที่ได้
• ฟังก์ชั่นในการค้นหาตำแหน่งของสถานที่บนแผนที่ เช่น ถนน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจ, ธนาคาร เป็นต้น
• สามารถแสดงชื่อตำแหน่ง,สถานที่บนแผนที่ได้ทั้งภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
• ข้อมูลของยานพาหนะที่ติดตาม สามารถแสดงได้ในรูปแบบของรายงาน กราฟแท่ง กราฟเส้น และสามารถ Export File ในรูปของ Excel ได้


 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
   
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร