บทความน่าสนใจThaiTracking คืออะไร

คือ ระบบ AVLS ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง และยานพาหนะ ที่สามารถบริหารข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลาและจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และด้านประสิทธิผลด้านความพึงพอใจการบริการลูกค้าในการส่งสินค้าถึงตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมาย

โดยทางบริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาทั้งในส่วนระบบ Hardware และ Software ทั้งหมดภายในประเทศ โดยการนำเทคโนโลยี GPS ที่ใช้ในการค้นหาและสามารถติดตามยานพาหนะได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ , PDA Phone, Application on PC หรือ ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต www.thaitracking.com ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี GPRS/GSM และ ดาวเทียม GPS โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามรถของตนได้ ณ . ขณะนั้น (Real-time Tracking) โดยใช้การติดตามผ่านรูปแบบการแสดงผลแบบแผนที่ดิจิตอล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ และส่งข้อมูลผ่านทาง GPRS ผ่านระบบ GSM Network เพื่อให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลต่างๆ ไปบริหารจัดการต้นทุนด้านการขนส่งยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter