สินค้าและผลิตภัณฑ์
  ThaiTracking.com
เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก และบริษัท Wireless ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทางเราจึงได้พัฒนาระบบ Tracking หรือระบบติดตามรถยนต์และแจ้งพิกัดโดยใช้ดาวเทียมบอกพิกัด GPS ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ระบบบริหารงานและการจัดการที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีความง่าย สะดวกในการใช้งาน แต่มีศักยภาพสูงต่อองค์กรของท่าน ระบบ Tracking ที่กล่าวมานี้เป็นซอฟท์แวร์ระบบฐานข้อมูล ที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่โดยผ่านเครือข่าย Internet หรือที่เรียกว่าเป็น Application บน Web เพื่อเพิ่มความง่ายและสะดวกสบายแก่ลูกค้า และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน จะมีลักษณะคล้ายกับระบบ Vehicle Tracking
   
รายละเอียด...
  ThaiTracking on PDAs
เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ทางบริษัทได้เปิดตัว เว็บไซต์ www.thaitracking.com/pda สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหา ตำแหน่งรถผ่านอุปกรณ์ PDA ซึ่งความสามารถของระบบนี้ จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเว็บไซต์หลักที่เข้าผ่านเครื่อง PC ทุกประการ เพียงแต่เพื่อความรวดเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลไปยัง อุปกรณ์ที่มีความเร็วของซีพียูต่ำ
   
รายละเอียด...
  ThaiTracking on Mobile
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับ มือถือ โดยใช้งานผ่าน www.thaitracking.com/wap เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบายแก่ลูกค้า และมีศักยภาพสูงในการเข้าถึงข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะผ่านมือถึอ พร้อมแสดงตำแหน่งและแจ้งพิกัดบนแผนที่ผ่านหน้าจอมือถือ โดยใช้ดาวเทียมบอกพิกัด GPS เช่นกัน
   
รายละเอียด...
  ThaiTracking v.6.0.24
เป็นระบบติดตามยานพาหนะ ที่นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่าง Software ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อติดตามสถานะยานพาหนะและแจ้งตำแหน่งโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS สามารถเลือกรูปแบบการติดตามได้ 2 ลักษณะคือ SMS/GPRS ของเครือข่าย GSM และเครือข่าย Internet สามารถแจ้งตำแหน่งและพิกัดของยานพาหนะบนแผนที่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และแสดงรายงานการเดินรถพร้อมสรุปอัตราความเร็วในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุได้
   
รายละเอียด...

 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร