เกี่ยวกับเรา

 


Company Profile

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

         

          บริษัท เดอะไวรเล็ซอิโนเวชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี คศ.2000 โดยกลุ่มวิศวกรR&D และผู้บริหารคนไทย ที่มีความประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา IT Application และ GPS Tracking ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาด้าน GPS Tracking ขึ้นมาใช้งานในประเทศ เพื่อส่งเสริมและเพื่อลดการนำเข้าในส่วนงานด้าน Software ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น Solution ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistics และ Services เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีความคล่องตัวในด้านการจัดการด้าน R&D เพื่อให้ต่อยอดความต้องการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้สมบูรณ์แบบ

 

บทสรุปผู้บริหาร

          การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจขนส่งและบริการ  จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย ซึ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนพื้นฐานโครงสร้างต้นทุน(เชื้อเพลิง) ที่สูงขึ้นในปัจจุบันที่เป็นต้นทุนด้าน Logistics ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนดังกล่าวคือ GPS Thai Tracking

Vision

     เรา จะมุ่งมั่นเพื่อเป็น ผู้นำด้านการพัฒนาระบบติดตามรถ GPS Tracking ที่ดีที่สุดและแตกต่าง โดยการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดเวลา เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้าของเรา


 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร